Kundcase

Tidigare kundcase

ESF-Utvärdering
Svenska
ESF-Utvärdering
ABF Stockholm

2024

14 maj, 2024

ESF-Utvärdering

På uppdrag av ABF Stockholms har Lysio Research gjort en utvärdering av projektet "Ukraine Competence...
Befolkningsprognos
Svenska
Medborgare & Samhälle
Filipstads kommun

2024

13 maj, 2024

Befolkningsprognos

I syfte att förbättra planeringen och tillhandahållandet av kommunala tjänster har Filipstads kommun a...
Förstudie, planering
Svenska
Barn & Unga
Förstudie
Kronobergs län

2023

14 april, 2024

Förstudie med fokus på barn i Kronobergs län

Lysio Research:s konsulter har på uppdrag av Länsstyrelsen i Kronobergs län genomfört en förstudie för...
utredning parkeringar
Svenska
Medborgare & Samhälle
Utredning
BID Gamelstaden

2021

16 januari, 2022

Parkeringskartläggning

BID Gamlestaden har haft som mål att förbättra transporter och rörlighet i området Gamlestaden i samba...