ERUF-projekt, kvinna sitter vid skrivbord och utvärderar med dator, miniräknare, grafer etc.
ERUF-projekt, kvinna sitter vid skrivbord och utvärderar med dator, miniräknare, grafer etc.

ERUF-Utvärdering

Utvärdering av ERUF-projekt

Lysio Research hjälper till att utvärdera ERUF-projekt och bedöma om de aktiviteter som genomförts i ett projekt gett önskat resultat. Utvärderingen anpassas efter projektets behov, där vi i samtal med beställaren gör en plan och ser till att tydligt utvärdera hur arbetet gjort framsteg.  

Mål och metodik för ERUF 

Som extern leverantör för ERUF-utvärderingar jobbar vi efter beställarens underlag och Tillväxtverkets riktlinjer för ERUF.   

Vi stödjer dig som beställare i tidsplan, med utvärdering under projektets gång och leverans av utvärderingens resultat. Vi rapporterar löpande och har återkommande möten med våra kunder. Vi bidrar i formativa syften så väl som summativa syften.   

Kompetens och tillgängliga metoder  

Lysio Research erbjuder utvärderingskonsulter med mångårig erfarenhet inom löpande utvärderingar, följeforskning och strukturfondsprojekt. Våra konsulter har genomfört utvärderingar av projekt inom områden som:

  • Kompetensförsörjning
  • Arbetsmarknad
  • Hållbarhet
  • Innovation
  • Produktutveckling
  • Nya affärsmodeller
  • Näringsliv
  • Industri
  • Utbildning
  • Integration

Vi arbetar med metoder som fördjupad analys, skrivbordsstudier, fördjupade intervjuer, gruppintervjuer, webbenkäter, pappersenkäter och genom AI-generering. Metoder anpassas efter projektets behov. Vi uppfyller kraven på kunskap om digitala tillgänglighetsdirektiv.  

Utvärderingsprocessen 

Vi anpassar utvärderingsprocessen efter projektets unika förutsättningar och rekommendationer från Tillväxtverket. Vi jobbar med utvärderingar inom flera områden som är nämnda under kompetensavsnittet.  

Kort om ERUF-Utvärderingar 

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) togs fram för att jämna ut utvecklingen mellan olika europeiska regioner. Ett av syftena är att höja levnadsstandarden i de minst gynnande regionerna, exempelvis nordliga delar med låg befolkningstäthet. ERUF har som mål att investera i tillväxt och sysselsättning, för att stärka arbetsmarknad och ekonomier. De vill också stärka sammanhållningen inom EU.  

Alla som utför ett ERUF-projekt med en totalbudget på över 12 miljoner måste utvärderas enligt Tillväxtverket. Det måste vara en extern upphandlad part som utför arbetet, något som vi på Lysio Research hjälper till med. Tillväxtverket har mallar för processen som går att hitta på Tillväxtverkets hemsida.

Vi hjälper er att utvärdera ert ERUF-projekt genom att:

Bedöma och sammanfatta resultat av ERUF-projekt  

Uppföljning och datainsamling av god kvalitet 

Bidragande till lärande inom och utanför projektet 

Stärka projektets utvärdering med fokus på relevans, effektivitet, effekt och bärkraft 

Föreslå eventuella justeringar  

ERUF utvärdering, två händer som pekar på dator med resultat

Linje

Kontakta Daniel för en ESF-utvärdering 

Medborgaranalys

Ansvarig projektledare

Daniel Sturesson

daniel.sturesson@lysio.se

073 639 65 19

 

Namn

Kundcase

ESF-Utvärdering
Svenska
ESF-Utvärdering
ABF Stockholm

2024

14 maj, 2024

ESF-Utvärdering

På uppdrag av ABF Stockholms har Lysio Research gjort en utvärdering av projektet "Ukraine Competence...
Förstudie, planering
Svenska
Barn & Unga
Förstudie
Kronobergs län

2023

14 april, 2024

Förstudie med fokus på barn i Kronobergs län

Lysio Research:s konsulter har på uppdrag av Länsstyrelsen i Kronobergs län genomfört en förstudie för...

Linje

Artiklar

Konsultstöd till utredningar och utvärderingar
Svenska
Nyheter
Utvärdering
23 maj, 2024

Konsultstöd till utredningar och utvärderingar

Lysio Research firar sina första ramavtal som är med Strålsäkermyndigheten! Ramavtalet gäller konsults...
En man som sitter med sin mobil, en kopp kaffe vid en dator och jobbar med lärande utvärdering.
Svenska
Metoder
Utvärdering
17 maj, 2024

Lärande utvärderingar

Lärande utvärderingar på projekt kan se olika ut. Nedan beskrivs Lysios genomförande process i korta d...
SKrivbord ESF utvärdering
Svenska
Metoder
Utvärdering
15 maj, 2024

Vår process för ESF-utvärderingar

Vår process för ESF-utvärderingar i åtta steg.

Varför Lysio Research?

Hjälp i varje steg

Vi kan hjälpa dig i varje steg i processen, från research till färdiga slutsater.

Statistisk grund

Vi visualiserar data och insikter, baserat på statistisk och forskningsbaserade metoder. 

Åtgärdsförslag

Vi ger rekommendationer på åtgärder som hjälper er att stärka och utveckla funktioner.