Förstudie, planering

Förstudie med Länstyrelsen i Kronobergs län

Lysio Research:s konsulter har på uppdrag av Länsstyrelsen i Kronobergs län genomfört en förstudie för att undersöka förutsättningarna för att införa en länsgemensam app eller digital plattform genom vilka barn och ungas åsikter och förslag ska kunna samlas in.

Kort om Länstyrelsen i Kronobergs län

Kronobergs län arbetar för länets utveckling, både för enskilda människors och samhällets intressen. Med den nedan beskrivna förstudien önskar de ta reda på vilka befintliga lösningar som idag finns för att samla in åsikter från barn och unga. 

Syftet och metod

Syftet med förstudien för Kronobergs län var att ta reda på vilka befintliga lösningar som idag finns för att samla in åsikter från barn och unga. Studier har gjorts av andra aktörers lösningar som finns idag eller tidigare har använts. Utifrån faktainsamlingen har erfarenheter och lärdomar som går att dra utifrån existerande lösningarna sammanställas för att Länsstyrelsen i Kronobergs län ska kunna ta beslut om en ny plattform.

Uppdraget omfattade en skrivbordsstudie, en forskningssammanställning samt kvalitativa intervjuer. Intervjuer gjordes med aktörer med erfarenheter av olika lösningar, men det gjordes även intervjuer med barn i åldern hos den tilltänkta målgruppen i länet.

Resultat och mål

Resultatet presenteras i en rapport, där flera olika tidigare case presenterades och avslutades sedan med rekommendationer för det fortsatta arbetet. Förstudiens mål är att hjälpa Kronobergs län med eventuellt framtida samarbete för att utveckla en app eller digital plattform för barn och unga att ge sina åsikter.

Vill du veta mer?

Vi berättar gärna mer om våra förstudier, kontakta oss med dina frågor så svarar vi dig så snart vi kan. 

Förstudien med Kronobergs län är framtagen av Lysios konsulter, det är vårt systerbolag Enkätfabriken som officiellt står bakom studien. Du hittar konsulterna för studien, Cecilia Helander och Daniel Sturesson, på vår kontaktsida

Kontakta oss

Medborgaranalys

Ansvarig projektledare

Daniel Sturesson

daniel.sturesson@lysio.se

073 639 65 19

 

Namn