Lysio process

Förstudie

Förstudie

Ibland finns det ett behov av genomföra en förstudie, för att skaffa sig mer kunskap om förutsättningarna och möjligheterna, innan ett projekt startas upp.

Lysio Research hjälper er med att sammanställa information och besvara frågeställningar genom en förstudie, för att ge er möjligheten att påbörja ert projekt med bästa möjliga utgångspunkt. Våra konsulter har erfarenhet av flera informationsinhämtningsmetoder och skrivbordsstudier, där vi bistår er i att få den överblick och kunskap ni behöver inför projektstart. Tillsammans kartlägger vi förstudiens omfattning och definierar vilka frågeställningar som behöver besvaras.

Kontakta Lysios konsulter

Vad ingår i en förstudie?

Nulägesanalys

Kartläggning

Ekonomisk analys

Kravspecifikation

mark-fletcher-brown-nN5L5GXKFz8-unsplash
Metoder och analys

Därför bör man genomföra en förstudie

Förstudier ger tydliga underlag på vilka möjligheter som finns, vad som är riskfyllt och vägleder nästa steg.

  • Få en bättre bild vad nästa steg i er process är
  • Resultat som går att använda praktiskt
  • Tydliga rekommendationer
  • Välmotiverade beslut för fortsatt arbete
  • Flexibla redovisningsmetoder

Varför Lysio Research?

Hjälp i varje steg

Vi kan hjälpa dig i varje steg i processen, från research till färdiga slutsater.

Hög metodkunskap

Vi använder oss av forskningsbaserade metoder och har fördjupat kunskap i ett stort urval av metoder.

Åtgärdsförslag

Vi ger rekommendationer på åtgärder som hjälper er att stärka och utveckla funktioner.

Linje

Kundcase

ESF-Utvärdering
Svenska
ESF-Utvärdering
ABF Stockholm

2024

14 maj, 2024

ESF-Utvärdering

På uppdrag av ABF Stockholms har Lysio Research gjort en utvärdering av projektet "Ukraine Competence...
Förstudie, planering
Svenska
Barn & Unga
Förstudie
Kronobergs län

2023

14 april, 2024

Förstudie med fokus på barn i Kronobergs län

Lysio Research:s konsulter har på uppdrag av Länsstyrelsen i Kronobergs län genomfört en förstudie för...

Linje

Artikelbank

Konsultstöd till utredningar och utvärderingar
Svenska
Nyheter
Utvärdering
23 maj, 2024

Konsultstöd till utredningar och utvärderingar

Lysio Research firar sina första ramavtal som är med Strålsäkermyndigheten! Ramavtalet gäller konsults...
En man som sitter med sin mobil, en kopp kaffe vid en dator och jobbar med lärande utvärdering.
Svenska
Metoder
Utvärdering
17 maj, 2024

Lärande utvärderingar

Lärande utvärderingar på projekt kan se olika ut. Nedan beskrivs Lysios genomförande process i korta d...
SKrivbord ESF utvärdering
Svenska
Metoder
Utvärdering
15 maj, 2024

Vår process för ESF-utvärderingar

Vår process för ESF-utvärderingar i åtta steg.