SKrivbord ESF utvärdering

Vår process för ESF-Utvärderingar

  1. Workshop och förberedelser: Lysio Research bjuder in till en workshop för att diskutera projektets mål och förväntningar. Lysio ger förslag på frågeställningar och en intervjuguide, som översätts vid behov. En exempelenkät skickas till beställaren för slutligt godkännande.
  2. Kvantitativ datainsamling (1-3 omgångar): Genomförande av en webbaserad enkätundersökning i flera omgångar för att täcka olika deltagarperioder.
  3. Uppföljningsmöte med beställaren: Ett möte hålls med beställaren för att diskutera preliminära resultat och anpassa den kvalitativa insamlingen.
  4. Kvalitativ datainsamling: Genomförande av kvalitativa intervjuer med projektpersonal och/eller deltagare för att få djupare insikter.
  5. Uppföljningsmöte med beställaren: Ett andra uppföljningsmöte hålls för att diskutera insikter från de kvalitativa intervjuerna samt diskutera utvärderingsrapportens innehåll och fokus. 
  6. Sammanställning av resultat och rapportskrivande: Analys av data från både kvantitativ och kvalitativ insamling, följt av rapportskrivande med tydliga visualiseringar, lärdomar, förslag på utveckling och rekommendationer.
  7. Leverans av resultat och presentation: Leverans av en slutrapport och en muntlig presentation, med en djupdykning i de viktigaste resultaten och förslag på utveckling inför kommande projekt.
  8. Handlingsplan: Utveckling av en handlingsplan tillsammans med beställaren för att förbättra framtida projekt baserat på utvärderingsresultaten.
ESF-utvärdering i åtta steg
Elvira lysio research

Elvira Evysdotter

Public Bid Manager

Kontakt

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Relaterade inlägg

En man som sitter med sin mobil, en kopp kaffe vid en dator och jobbar med lärande utvärdering.
Svenska
Metoder
Utvärdering
17 maj 2024

Lärande utvärderingar

Lärande utvärderingar på projekt kan se olika ut. Nedan beskrivs Lysios genomförande process i korta d...
scott-graham-5fNmWej4tAA-unsplash
Svenska
Metoder
Utvärdering
08 februari 2024

Genomförandeprocess vid förstudier

Lysios 5 steg vid arbete med förstudier När konsulter på Lysio arbetar med förstudier jobbar vi so...
Lysio Research
Svenska
Metoder
15 februari 2022

Lysio Research – Analysföretag med statistik som grund

 Vi är ett analysföretag som även sätter ljus på statistik och data. Lysio Research är den nya akt...