Integritetspolicy - Lysio Research

På Lysio Research värnar vi om din personliga integritet och att skydda dina personuppgifter. För personuppgifter arbetar vi utifrån de lagar och regler som finns för personuppgiftskydd och på denna sida kan du läsa mer om vilken information Lysio Research samlar in och hur den används.

Behandling av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter som är relevanta för den aktuella studien/undersökningen. Oftast behandlas – men är inte begränsat till – kön, ålder och geografisk placering. För att se vilka personuppgifter som behandlas i just den studien/undersökningen du är inbjuden till, var god se respektive projektbeskrivning.

Så skyddar vi dina personuppgifter

Personuppgifter lagras i en separat del av Lysio Researchs filsystem som endast ett få anställda har behörighet till. All data som har samlats in är utanför detta filsystem helt anonymt och det finns ingen möjlighet att koppla data till någon individ. Systemet skyddas av bla. 4096 bitars krypering och av andra åtkomstbegränsningar. Eventuella personuppgifter som tas emot i exempelvis en enkätundersökning, tas emot och skickas via säkra kanaler. Detta gäller även om vi behöver kommunicera personuppgifter till underleverantörer, exempelvis postföretag.

Vem tar del av personuppgifterna?

Om ett uppdrag, en utredning eller undersökning kräver att vi behöver dela med oss av uppgifter så tar även underleverantörer del av en del av dem. Det kan exemeplvis vara postombud eller tryckerier. I dessa fall finns ett avtal som säkerställer att underleverantören hanterar personuppgifter enligt samma principer som vi själva.

Personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde

Personuppgiftsansvarig är den som bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter. Personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. Beroende på typ av uppdrag tar Lysio Research ab, organisationsnummer 556359-9678, en av dessa två roller i uppdraget. I båda fallen hanterar Lysio Research dina personuppgifter på samma, säkra och konfidentiella sätt.

Personuppgiftsbehandling

Våra uppdragstagare utför olika utredningar och undersökningar där vi kan behöva behandla personuppgifter. Syftet för detta kan därför skilja sig åt, men vi hanterar uppgifterna för att kunna samla in svar i undersökningar.

Förvaring av personuppgifter

Vi sparar uppgifterna i upp till 80 dagar efter att ett projekt har avslutats. När detta skett anonymiserar vi alla data och all koppling till ett projekt tas bort, det finns ingen möjlighet att hitta en koppling till dig. Om vi genomför utredningar under en längre period, där uppföljande frågor kan komma år efter år, så räknar vi 80 dagar efter att hela studien avslutats. I undantagsfall kan personuppgifter lagras längre, men då ska en etikprövning gås igenom och medge godkännande.

Eventuella ändringar i policy

Lysio Research förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Detta kan ske när som helst i tiden. Rätten finns då det är nödvändigt att anpassa och åtgärda policyn efter nya lagar och tekniska krav. Den finns också för att åtgärda störningar som kan uppstå. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på denna sida. En ny version av denna integritetspolicy gäller från och med den tidpunkt som anges i den nya versionen av integritetspolicyn.

Personuppgiftsbiträde / tekniskt ansvarig

Denna webbplats driftas och underhålls av Enkätfabriken. Vid förekomst av personuppgifter hanteras dessa tekniskt i företagets serverhallar med fysisk lokalisering i Karlstad. Webbplatsen patchas och underhålls regelbundet i enligt med gängse webbstandard för att kontinuerligt hålla högsta möjliga säkerhetsnivå.