ESF-Utvärdering

ESF-Utvärdering för arbetarnas bildningsförbund (ABF)

På uppdrag av ABF Stockholms har Lysio Research gjort en utvärdering av projektet "Ukraine Competence Program". Det ESF-finansierade projektet riktade sig till ukrainska flyktingar, med syfte att hjälpa dem att stärka sina chanser att ta sig in på arbetsmarknaden i Sverige.

Kort om ABF Stockholm

ABF Stockholm är en bildningskoncern som driver utbildning och insatser på arbetsmarknaden för att göra skillnad för människor som tvingas fly, samt bidra med kunskaper i språk, introduktion till arbetsmarknaden och etablering i samhället som exempel. 

Uppstart

Uppdraget inleddes med en uppstartsworkshop där Lysios konsulter var behjälplig med att utforma mätpunkter för att följa upp och utvärdera projektets genomförande samt säkerställa projektets utvärderingsbarhet. Mätpunkter sattes upp för att dels kunna mäta projektets utfall samt stegförflyttningar inom projektet.

Kvantitativ effektmätning och kvalitativa intervjuer

Utvärderingen kombinerade både kvantitativa och kvalitativa metoder. Genom en kvantitativ effektutvärdering som riktade sig till deltagare fångades projektet in från flera perspektiv. I tillägg gjordes kvalitativa intervjuer med personal som varit verksam i projektet. Dessa genomfördes för att ge en mer samlad bild av hur projektet hanterats och identifiera utvecklingsområden för framtida projekt.

Den kvalitativa analysen fokuserade på utveckling av språkutveckling, projektets utmaningar, utvecklingsförslag och styrkor. Resultatet sammanställdes i en projektrapport med en sammanfattning av projektets resultat och effekter. Detta visualiserades med tydliga diagram, tabeller, fritextsammanställningar och exempelcitat. I rapporten presenterades en sammanställning och slutsatser från det kvalitativa resultatet.

Resultat och mål

Resultatet visar hur projektet "Ukraine Competence Program" har fungerat och vilka resultat ABF åstadkommit. I slutrapporten visas hur de svarande ser på projektet, hur deras språkkunskaper utvecklats, kunskaper om att arbeta i Sverige såväl som kunskaper om svenska samhället. Flera fritextsvar från deltagande finns också med att ta del av och förslag på utveckling för fler liknande projekt.

ESF utvärdering

Bilden visar ett stapeldiagram från resultatrapporten. Här svarar deltagande på vilka delar av projektet de deltagit i. Svarande har haft möjlighet att välja flera alternativ. 

Vill du veta mer?

Vi berättar gärna mer om vår utvärdering tillsammans med ABF, kontakta oss med dina frågor så svarar vi dig så snart vi kan. 

ABF sthlm ESF utvärdering

”Lysio har varit enkla att arbeta med och anpassat sig efter våra behov. Deras utvärdering av måluppfyllelsen var tydlig och enkel att ta till sig, dessutom var underlaget de levererade ett bra stöd i utvecklingen av nya projekt.”

– Elaine Edholm, Affärsområdeschef

Kontakta oss

Medborgaranalys

Ansvarig projektledare

Daniel Sturesson

daniel.sturesson@lysio.se

073 639 65 19

 

Namn