En man som sitter med sin mobil, en kopp kaffe vid en dator och jobbar med lärande utvärdering.

Lärande utvärderingar

Lärande utvärderingar på projekt kan se olika ut. Nedan beskrivs Lysios genomförandeprocess i 6 steg och på generell basis. Vi berättar jättegärna med detaljrikt om hur vi jobbar och vad vi kan erbjuda i ett möte!

  1. Uppstart och förberedelser: Lysio Research inleder samtliga uppdrag med ett uppstartsmöte tillsammans med beställaren. Under mötet diskuteras uppdragets mål och beställarens förväntningar. Lysio bidrar med konsultation och erfarenheter från liknande utvärderingar samt vilka lärdomar som bör tas med in i uppdraget.
  2. Utformning av mätpunkter: Lysios utvärderingskonsulter granskar befintliga underlag och dokumentation inom projektet samt säkerställer att uppsatta mål och indikatorer är mätbara. Vid behov ger vi också förslag på indikatorer att kontinuerligt följa upp, analysera och utvärdera. Vi inkluderar kvantitativa och kvalitativa värden, genomför olika typer av insamling och definierar mätpunkter och utvecklingsområden. Vi berättar gärna om detta mer i detalj i ett möte. 
  3. Processtöd: Under projektets gång finns ansvarig utvärderare tillgänglig som bollplank och processtöd för projekt- och styrgruppen. Rapportering sker också löpande till beställaren. 
  4. Insamling och utvärdering: Lysio Research använder båda kvantitativa och kvalitativa metoder i genomförandet. Projektdeltagare bjuds in till kvantitativa enkäter och nyckelpersoner i projektet får delta i kvalitativa intervjuer. Detta för att utvärdera vilka förväntningar som finns, hur eventuella samarbeten fungerar, framgångsfaktorer, utmaningar, förslag på utveckling och andra frågor som berör projektets genomförande.
  5. Analys och insamlade data: När data kartlagts och samlats in genomför Lysio en avancerad analys av de statistiska underlag som samlats in. Lysio bygger en modell för att identifiera nyckeltal som mäter relevanta faktorer för att identifiera de effekter som projektet haft för målgruppen. 
  6. Rapport och leverans: Lysio Research arbetar fram delrapporter och slutrapport utefter beställarens behov och önskemål. Rapporterna tas fram med utgångspunkt i att göra materialet så lättolkat och användbart som möjligt, för att förenkla kommande utvecklingsarbete. I rapporterna går det tydligt att utläsa projektet måluppfyllnad, effekter, slutsatser och förslag på utvecklingsområden!

Här kan du läsa mer om våra utvärderingar generellt.

Elvira lysio research

Elvira Evysdotter

Public Bid Manager

Kontakt

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Relaterade inlägg

Konsultstöd till utredningar och utvärderingar
Svenska
Nyheter
Utvärdering
23 maj 2024

Konsultstöd till utredningar och utvärderingar

Lysio Research firar sina första ramavtal som är med Strålsäkermyndigheten! Ramavtalet gäller konsults...
SKrivbord ESF utvärdering
Svenska
Metoder
Utvärdering
15 maj 2024

Vår process för ESF-utvärderingar

Vår process för ESF-utvärderingar i åtta steg.
scott-graham-5fNmWej4tAA-unsplash
Svenska
Metoder
Utvärdering
08 februari 2024

Genomförandeprocess vid förstudier

Lysios 5 steg vid arbete med förstudier När konsulter på Lysio arbetar med förstudier jobbar vi so...