scott-graham-5fNmWej4tAA-unsplash

Lysios 5 steg vid arbete med förstudier

När konsulter på Lysio arbetar med förstudier jobbar vi som standard i ett upplägg fem steg. Stegen är framtagna för att beställaren ska få underbyggda och tydliga rekommendationer att ta med sig för vidare arbete. Nedan listas stegen som ger en bild av hur en förstudie med Lysio kan se ut, men alla förstudier anpassas efter projekts mål och omfattning.  

 1. Nuläge och mål. Processen inleds med insatser för att skapa en gemensam och tydlig nulägesbild, samt för att sätta mål för uppdraget.
 2. Skrivbordsstudie & Research. När grunden är satt börjar vi titta närmare på allt material och all information vi kan samla in för att göra en noggrann förstudie. VI skapar ett omfattande kunskapsunderlag, genom exempelvis skrivbordsstudier, utredningar och annan dokumentation som finns sedan tidigare.
 3. Datainhämtning: Vi hämtar även in åsikter, erfarenheter och tankar från nyckelpersoner inom organisationen vi arbetar åt eller relevanta organisationer som är berörda.
 4. Analysarbete. Därefter genomförs ett omfattande analysarbete som utmynnar i tydliga slutsatser och rekommendationer. Under hela processen har utvärderaren återkommande avstämningar med beställaren där slutsatser och insikter så långt återkopplas och insatser framåt förankras. På detta sätt säkerställs att förstudien fångar in det som beställaren önskar och att rekommendationer och slutsatser är förankrade hos och relevanta utifrån beställarens målbild och behov.
 5. Slutsatser. Slutligen presenteras framtagna slutsatser för beställaren, där arbetssätt och koncept presenteras.

 

Här kan du läsa mer om våra förstudier. 

Genomförandeprocess i förstudier
Förstudie

Daniel Sturesson

Utredare

Kontakt

 • Förstudier
 • Nuläge och mål
 • Skrivbordsstudie
 • Datainhämtning
 • Analys
 • Slutsatser och rekommendationer

Relaterade inlägg

Lysio Research
Svenska
15 februari 2022

Lysio Research – Analysföretag med statistik som grund

 Vi är ett analysföretag som även sätter ljus på statistik och data. Lysio Research är den nya akt...
Frågor till barn
Svenska
Barn och unga
Metoder
16 januari 2022

Frågor till små barn

Frågeunderlag och fokusgrupper för barn Hur ställer man frågor till små barn?  Ett av våra fokuso...
Analys och metoder
Svenska
Metoder
Utvärdering
17 december 2021

Fördjupat om Lysios analyser och metoder

Analys och metoder Med hjälp av statistisk- och metodologisk kompetens kan Lysio Researchs konsult...