samhällsunderöskning barn och unga

Samhällsundersökningar för barn och unga

Hur kan ungas tillvaro bli bättre?

Området för barn- och ungdomsstrategiska frågor har komplexa utmaningar. Genom utredningar och analyser kring barn och ungas attityder och/eller beteenden hjälper vi våra kunder att förstå hur barn och ungas livsvillkor kan förbättras och levererar nya insikter. 

På Lysio Research finns konsulter med lång erfarenhet av att arbeta med utredningar, analyser och utvärderingar som rör barn och ungas hälsa, fritid och vanor. Vi låter barn få komma till tals och lyfter ungas åsikter och tankar genom såväl enkätundersökningar, som i intervjuer och fokusgrupper.

Hur hjälper Lysio till?

  • Intervjuar och genomför undersökningar bland barn.
  • Utgår från aktuell forskning, befintlig statistik och/eller undersökningar.
  • Tar fram underbyggda och förklarande analyser för framtiden.
  • Ger rekommendationer och åtgärdsförslag utifrån statistik och utredningar.
Samhällsundersökning barn och unga

Lysio Research tar barn och ungas röster på största allvar. Enligt barnkonventionen, som blev lag i Sverige 2020, ska barn ha rätt att påverka i beslut som rör dem. Lysio Research hjälper er att lyfta barn och ungas röster i olika frågor. Vi tar fram underlag för att organisationer ska kunna göra välgrundade beslut när det gäller barn och ungas nutid och framtid. 

Fördjupad analys

Vi hjälper dig med undersökningar och fördjupad analys kring barn och unga

Statistisk kompetens

Våra analytiker tar fram statistik, visualisera data och ger insikter på ett lättförståeligt sätt

Sköter hela processer

Du får hjälp med hela processer, från förarbete till färdigt beslutsunderlag

Linje

Kontakta oss

Förnamn(Obligatoriskt)
Efternamn(Obligatoriskt)
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Hitta hit

Trollebergsvägen 8,
222 29 Lund

046-460 28 78

kontakt@lysio.se