Utvärdera medborgare

Medborgare

Utvärdering av medborgares inställning och åsikter!

Att förstå och utvärdera medborgares inställning, beteende och syn på det offentliga är centralt för att kunna utveckla kommuners, myndigheters, regioners och andra aktörers förtroende hos folket.

Vårt jobb är att hjälpa till att skapa förståelse genom utredningar, analyser och statistiska utvärderingar. Genom att samla faktaunderlag och göra djupanalys kan vi ge inblick i såväl attityder, som beteenden, hos medborgarna. Vi utvärderar också hur dessa attityder skapas och kan påverkas. Detta görs genom exempelvis kombinerade metoder och analyser, samlat från offentlig statistik och big data, kvalitativa intervjuer eller dokument för att kunna leverera det underlag som ni behöver.

Hur hjälper Lysio till?

Med kombinerande metoder utreder vi mänskliga beteenden

  • Förstå attityder, beslut och beteenden
  • Få mättal, analyser och visualisering av resultatet
  • Underbyggda och förklarande analyser för framtiden
Medborgaranalys

Varför Lysio Research?

Samhällsfrågor

Med gedigen erfarenhet av samhällsanalys hjälper vi er med utredningar och utvärderingar i samhällsrelaterade projekt

Statistisk kompetens

Genom statistiska analyser och prognoser sammanställer och visualiserar vi den kunskap ni behöver

Hela processen

Vi hanterar hela processen – från kartläggning och frågeställning till färdigt beslutsunderlag!

Linje

Kontakta oss

Förnamn(Obligatoriskt)
Efternamn(Obligatoriskt)
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Hitta hit

Trollebergsvägen 8,
222 29 Lund

046-460 28 78

kontakt@lysio.se