Trafik och resor

Utredningar och analys av trafik och resor

För bättre resvanor och möjligheter

Resande utgör en stor del av mångas vardag och är en viktig komponent i en hållbar samhällsutveckling. De beslut som fattas inom detta område har stor påverkan på flera sektorer och de flesta människor i ett samhälle och det är därför viktigt att besluten bygger på en djupgående förståelse. Vi arbetar med att genomföra utredningar och analys av trafik och resor för att ni ska kunna förstå nuläget och förbättra framtida resande. 

Lysio Research analyserar och utreder frågor som rör trafik och resor. Våra konsulter har tidigare arbetat med bland annat undersökningar kring resvanor, analyser kring cykling och kartläggningar kring parkeringsfrågor. 

Nudging och beteendeförändring

För att ställa om till ett mer hållbart resande krävs mer insikter om resande och hur resvanor kan förändras. Lysio arbetar därför med att kartlägga beteenden och hur beteendeförändringar kan ske. Detta sker bland annat genom undersökningar kring hur nudging kan användas på ett effektivt sätt och vilka målgrupper som är mest öppna för förändring.

Cyklister
Analys av trafik och resor

Resvaneundersökning

En resvaneundersökning kan vara en viktig hörnsten i ett systematiskt arbete med hållbara resor och transporter. Resultaten kan exempelvis fungera som utgångspunkt vid framtagande av mål, åtgärder och handlingsplaner för hållbara resor. Resultaten kan också användas som instrument för att följa upp ett pågående arbete med resor och transporter samt för att följa utvecklingen över tid.

Lysio genomför flexibla undersökningar med god kvalitet i varje steg och som främjar samhällsutvecklingen. Undersökningen kan genomföras mot såväl ett urval av kommuninvånare som anställda i en kommun eller på ett företag.

Analys av offentlig statistik

Lysio kan ta fram och bearbeta offentlig statistik inom området för trafik och resor för att enklare kunna ta fram beslutsunderlag eller komplettera egeninsamlad data. Genom våra modeller för visualisering och analysverktyg kan vi tillgängliggöra data på ett sätt som gör det enkelt att ta till sig informationen och sedan fatta beslut utifrån denna.

Statistisk analys

Vi hjälper er med:

  • Utredningar och analys av trafik och resor
  • Geokodning
  • Nudging och beteendeförändring
  • Resvaneundersökning
  • Analys av offentlig statistik

Varför Lysio Research?

Geokodning

Vi använder oss av geocoding för att visa hur invånarna i en kommun rör sig, bland mycket mer!

Statistisk analys

Vi bistår med att samla in ny data och/eller använder oss av redan existerande statistik för att sedan pedagogiskt visualisera resultatet av er resvane/trafikanalys. 

Hela processen

Vi hanterar hela processen – från kartläggning och frågeställning till färdigt beslutsunderlag!

Linje

Kontakta oss

Förnamn(Obligatoriskt)
Efternamn(Obligatoriskt)
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Hitta hit

Trollebergsvägen 8,
222 29 Lund

046-460 28 78

kontakt@lysio.se