Utredningar

Utredning

Utredning

För att kunna driva utvecklingen framåt och åstadkomma en förändring är det viktigt att veta hur nuläget ser ut. Att göra en utredning är ett bra sätt att få en bild över det aktuella kunskapsläget, förstå lämpliga tillvägagångssätt för framtiden och se vad som är möjligt att utföra inom ert område.

tjanster-singel-1

Utredningar för framtida beslut och utveckling

Lysio Research hjälper er med en skräddarsydd utredning, där vi med flexibla arbetssätt anpassar till era olika syften och ändamål. 

Ni får definitioner på det ni behöver ta reda på, ni får fastställt det bästa sättet att göra detta, en genomförd utredning och en prestation av slutsatser att ta vidare.

Eftersom varje projekt är unikt använder vi inget standardiserat genomförande, men som exempel ingår ofta dokumentanalyser och översikter, fokusgrupper och djupintervjuer.

Utredningar som är tydliga

Vi levererar resultat som är lätta att förstå och använda

  • Fokus på resultatets framställning 
  • Tydlighet i vad som är viktigt i fortsatt arbete

Med vår metodologiska och statistiska kompetens i kombination med vår kunskap om samhällsutveckling inom olika sektorer kan vi också erbjuda workshops där vi tillsammans djupdyker i utredningens resultat och närmare undersöker vad nästa steg i utvecklingen och ert arbete blir.

Varför Lysio Research?

Hjälp i varje steg

Vi kan hjälpa dig i varje steg i processen, från research till färdiga slutsater.

Hög metodkunskap

Vi använder oss av forskningsbaserade metoder och har fördjupat kunskap i ett stort urval av metoder.

Åtgärdsförslag

Vi ger rekommendationer på åtgärder som hjälper er att stärka och utveckla funktioner.

Linje

Kundcase

utredning parkeringar
Medborgare & Samhälle
Utredning
BID Gamelstaden

2021

16 januari, 2022

Parkeringskartläggning

BID Gamlestaden har haft som mål att förbättra transporter och rörlighet i området Gamlestaden i samba...

Linje

Artikelbank

scott-graham-5fNmWej4tAA-unsplash
Svenska
Metoder
Utvärdering
8 februari, 2024

Genomförandeprocess vid förstudier

Lysios 5 steg vid arbete med förstudier När konsulter på Lysio arbetar med förstudier jobbar vi so...
Lysio Research
Svenska
15 februari, 2022

Lysio Research – Analysföretag med statistik som grund

 Vi är ett analysföretag som även sätter ljus på statistik och data. Lysio Research är den nya akt...
Frågor till barn
Svenska
Barn och unga
Metoder
16 januari, 2022

Frågor till små barn

Frågeunderlag och fokusgrupper för barn Hur ställer man frågor till små barn?  Ett av våra fokuso...