Utredningar

Utredning

Utredning

För att kunna driva utvecklingen framåt och åstadkomma en förändring är det viktigt att veta hur nuläget ser ut. Att göra en utredning är ett bra sätt att få en bild över det aktuella kunskapsläget, förstå lämpliga tillvägagångssätt för framtiden och se vad som är möjligt att utföra inom ert område.

tjanster-singel-1

Utredningar för framtida beslut och utveckling

Lysio Research hjälper er med en skräddarsydd utredning, där vi med flexibla arbetssätt anpassar till era olika syften och ändamål. 

Ni får definitioner på det ni behöver ta reda på, ni får fastställt det bästa sättet att göra detta, en genomförd utredning och en prestation av slutsatser att ta vidare.

Eftersom varje projekt är unikt använder vi inget standardiserat genomförande, men som exempel ingår ofta dokumentanalyser och översikter, fokusgrupper och djupintervjuer.

Utredningar som är tydliga

Vi levererar resultat som är lätta att förstå och använda

  • Fokus på resultatets framställning 
  • Tydlighet i vad som är viktigt i fortsatt arbete

Med vår metodologiska och statistiska kompetens i kombination med vår kunskap om samhällsutveckling inom olika sektorer kan vi också erbjuda workshops där vi tillsammans djupdyker i utredningens resultat och närmare undersöker vad nästa steg i utvecklingen och ert arbete blir.

Varför Lysio Research?

Hjälp i varje steg

Vi kan hjälpa dig i varje steg i processen, från research till färdiga slutsater.

Hög metodkunskap

Vi använder oss av forskningsbaserade metoder och har fördjupat kunskap i ett stort urval av metoder.

Åtgärdsförslag

Vi ger rekommendationer på åtgärder som hjälper er att stärka och utveckla funktioner.

Linje

Kundcase

Befolkningsprognos
Svenska
Medborgare & Samhälle
Filipstads kommun

2024

13 maj, 2024

Befolkningsprognos

I syfte att förbättra planeringen och tillhandahållandet av kommunala tjänster har Filipstads kommun a...
Förstudie, planering
Svenska
Barn & Unga
Förstudie
Kronobergs län

2023

14 april, 2024

Förstudie med fokus på barn i Kronobergs län

Lysio Research:s konsulter har på uppdrag av Länsstyrelsen i Kronobergs län genomfört en förstudie för...

Linje

Artikelbank

Konsultstöd till utredningar och utvärderingar
Svenska
Nyheter
Utvärdering
23 maj, 2024

Konsultstöd till utredningar och utvärderingar

Lysio Research firar sina första ramavtal som är med Strålsäkermyndigheten! Ramavtalet gäller konsults...
En man som sitter med sin mobil, en kopp kaffe vid en dator och jobbar med lärande utvärdering.
Svenska
Metoder
Utvärdering
17 maj, 2024

Lärande utvärderingar

Lärande utvärderingar på projekt kan se olika ut. Nedan beskrivs Lysios genomförande process i korta d...
SKrivbord ESF utvärdering
Svenska
Metoder
Utvärdering
15 maj, 2024

Vår process för ESF-utvärderingar

Vår process för ESF-utvärderingar i åtta steg.