Samhällsekonomisk analys

Samhällsekonomiska analyser

Samhällsekonomisk analys

Bilda dig en uppfattning om hur en viss åtgärd kan vara lönsam för samhället i stort och vilka konsekvenser åtgärden kan få med hjälp av att genomföra en samhällsanalys.

Med hjälp av samhällsekonomiska analyser är det möjligt att bilda sig en bättre uppfattning om huruvida en viss åtgärd är lönsam för samhället i stort och vilka konsekvenser åtgärden får. Det går också att jämföra olika åtgärder med varandra för att se vilken som ger störst lönsamhet. Med hjälp av en samhällsanalys får ni en god överblick över för- och nackdelar med att genomföra en åtgärd, eller låta bli att genomföra en åtgärd.

Denna typ av analys är därför en viktig del i många beslutsprocesser och kan vara ett bra underlag vid prioriteringar mellan olika insatser. Lysio Research erbjuder statistisk och metodologisk kunskap i frågan för att hjälpa er att ta fram ett underlag som förenklar er beslutsprocess.

Statistisk analys

Behov av en samhällsekonomisk analys?

Lysio Research hjälper er hela vägen med att utforma och genomföra ert analysuppdrag.

  • Tydligt underlag för beslutsfattande
  • Hjälp att prioritera begränsade resurser

Varför Lysio Research?

Hjälp i varje steg

Vi kan hjälpa dig i varje steg i processen, från research till färdiga slutsater.

Hög metodkunskap

Vi använder oss av forskningsbaserade metoder och har fördjupat kunskap i ett stort urval av metoder.

Åtgärdsförslag

Vi ger rekommendationer på åtgärder som hjälper er att stärka och utveckla funktioner.

Linje

Kundcase

utredning parkeringar
Medborgare & Samhälle
Utredning
BID Gamelstaden

2021

16 januari, 2022

Parkeringskartläggning

BID Gamlestaden har haft som mål att förbättra transporter och rörlighet i området Gamlestaden i samba...

Linje

Artikelbank

scott-graham-5fNmWej4tAA-unsplash
Svenska
Metoder
Utvärdering
8 februari, 2024

Genomförandeprocess vid förstudier

Lysios 5 steg vid arbete med förstudier När konsulter på Lysio arbetar med förstudier jobbar vi so...
Lysio Research
Svenska
15 februari, 2022

Lysio Research – Analysföretag med statistik som grund

 Vi är ett analysföretag som även sätter ljus på statistik och data. Lysio Research är den nya akt...
Frågor till barn
Svenska
Barn och unga
Metoder
16 januari, 2022

Frågor till små barn

Frågeunderlag och fokusgrupper för barn Hur ställer man frågor till små barn?  Ett av våra fokuso...