Samhällsekonomisk analys

Samhällsekonomiska analyser

Samhällsekonomisk analys

Bilda dig en uppfattning om hur en viss åtgärd kan vara lönsam för samhället i stort och vilka konsekvenser åtgärden kan få med hjälp av att genomföra en samhällsanalys.

Med hjälp av samhällsekonomiska analyser är det möjligt att bilda sig en bättre uppfattning om huruvida en viss åtgärd är lönsam för samhället i stort och vilka konsekvenser åtgärden får. Det går också att jämföra olika åtgärder med varandra för att se vilken som ger störst lönsamhet. Med hjälp av en samhällsanalys får ni en god överblick över för- och nackdelar med att genomföra en åtgärd, eller låta bli att genomföra en åtgärd.

Denna typ av analys är därför en viktig del i många beslutsprocesser och kan vara ett bra underlag vid prioriteringar mellan olika insatser. Lysio Research erbjuder statistisk och metodologisk kunskap i frågan för att hjälpa er att ta fram ett underlag som förenklar er beslutsprocess.

Statistisk analys

Behov av en samhällsekonomisk analys?

Lysio Research hjälper er hela vägen med att utforma och genomföra ert analysuppdrag.

  • Tydligt underlag för beslutsfattande
  • Hjälp att prioritera begränsade resurser

Varför Lysio Research?

Hjälp i varje steg

Vi kan hjälpa dig i varje steg i processen, från research till färdiga slutsater.

Hög metodkunskap

Vi använder oss av forskningsbaserade metoder och har fördjupat kunskap i ett stort urval av metoder.

Åtgärdsförslag

Vi ger rekommendationer på åtgärder som hjälper er att stärka och utveckla funktioner.

Linje

Kundcase

Befolkningsprognos
Svenska
Medborgare & Samhälle
Filipstads kommun

2024

13 maj, 2024

Befolkningsprognos

I syfte att förbättra planeringen och tillhandahållandet av kommunala tjänster har Filipstads kommun a...
Förstudie, planering
Svenska
Barn & Unga
Förstudie
Kronobergs län

2023

14 april, 2024

Förstudie med fokus på barn i Kronobergs län

Lysio Research:s konsulter har på uppdrag av Länsstyrelsen i Kronobergs län genomfört en förstudie för...

Linje

Artikelbank

Konsultstöd till utredningar och utvärderingar
Svenska
Nyheter
Utvärdering
23 maj, 2024

Konsultstöd till utredningar och utvärderingar

Lysio Research firar sina första ramavtal som är med Strålsäkermyndigheten! Ramavtalet gäller konsults...
En man som sitter med sin mobil, en kopp kaffe vid en dator och jobbar med lärande utvärdering.
Svenska
Metoder
Utvärdering
17 maj, 2024

Lärande utvärderingar

Lärande utvärderingar på projekt kan se olika ut. Nedan beskrivs Lysios genomförande process i korta d...
SKrivbord ESF utvärdering
Svenska
Metoder
Utvärdering
15 maj, 2024

Vår process för ESF-utvärderingar

Vår process för ESF-utvärderingar i åtta steg.