Statistisk analys

Statistisk analys

Statistisk analys

Har du behov av statistisk analys och sambandsanalys? Vi hjälper dig med insamlat material och statistik. 

Med hjälp av olika statistiska analyser är det möjligt att beskriva ett insamlat datamaterial och dra pålitliga slutsatser. Lysio Research erbjuder rådgivning och utförande av avancerade statistiska analyser. Utifrån stora datamängder kan vi ta fram insikter och slutsatser som tar samhället framåt. Vi visualiserar och tillgängliggör statistik på ett sätt så att det blir enkelt att fatta beslut och skapar intresse bland mottagaren. Som exempel kan vi förklara hur variabler korrelerar och fördelar sig med hjälp av deskriptiva analyser. 

Kontakta våra konsulter

Vill du göra en befolkningsprognos? Läs mer här!

Vad kan Lysio hjälpa till med?

Analysera befintlig data för att ge insikt om området

Presentera och visualisera data på ett pedagogiskt och lättförståeligt sätt

Statistik analys konsult

Varför Lysio Research?

Hjälp i varje steg

Vi kan hjälpa dig i varje steg i processen, från research till färdiga slutsater.

Hög metodkunskap

Vi använder oss av forskningsbaserade metoder och har fördjupat kunskap i ett stort urval av metoder.

Åtgärdsförslag

Vi ger rekommendationer på åtgärder som hjälper er att stärka och utveckla funktioner.

Linje

Kundcase

utredning parkeringar
Medborgare & Samhälle
Utredning
BID Gamelstaden

2021

16 januari, 2022

Parkeringskartläggning

BID Gamlestaden har haft som mål att förbättra transporter och rörlighet i området Gamlestaden i samba...

Linje

Artikelbank

Inga inlägg hittades