Statistisk analys

Statistisk analys

Statistisk analys

Har du behov av statistisk analys och sambandsanalys? Vi hjälper dig med insamlat material och statistik. 

Med hjälp av olika statistiska analyser är det möjligt att beskriva ett insamlat datamaterial och dra pålitliga slutsatser. Lysio Research erbjuder rådgivning och utförande av avancerade statistiska analyser. Utifrån stora datamängder kan vi ta fram insikter och slutsatser som tar samhället framåt. Vi visualiserar och tillgängliggör statistik på ett sätt så att det blir enkelt att fatta beslut och skapar intresse bland mottagaren. Som exempel kan vi förklara hur variabler korrelerar och fördelar sig med hjälp av deskriptiva analyser. 

Kontakta våra konsulter

Vill du göra en befolkningsprognos? Läs mer här!

Vad kan Lysio hjälpa till med?

Analysera befintlig data för att ge insikt om området

Presentera och visualisera data på ett pedagogiskt och lättförståeligt sätt

Statistik analys konsult

Varför Lysio Research?

Hjälp i varje steg

Vi kan hjälpa dig i varje steg i processen, från research till färdiga slutsater.

Hög metodkunskap

Vi använder oss av forskningsbaserade metoder och har fördjupat kunskap i ett stort urval av metoder.

Åtgärdsförslag

Vi ger rekommendationer på åtgärder som hjälper er att stärka och utveckla funktioner.

Linje

Kundcase

Befolkningsprognos
Svenska
Medborgare & Samhälle
Filipstads kommun

2024

13 maj, 2024

Befolkningsprognos

I syfte att förbättra planeringen och tillhandahållandet av kommunala tjänster har Filipstads kommun a...
Förstudie, planering
Svenska
Barn & Unga
Förstudie
Kronobergs län

2023

14 april, 2024

Förstudie med fokus på barn i Kronobergs län

Lysio Research:s konsulter har på uppdrag av Länsstyrelsen i Kronobergs län genomfört en förstudie för...

Linje

Artikelbank

Konsultstöd till utredningar och utvärderingar
Svenska
Nyheter
Utvärdering
23 maj, 2024

Konsultstöd till utredningar och utvärderingar

Lysio Research firar sina första ramavtal som är med Strålsäkermyndigheten! Ramavtalet gäller konsults...
En man som sitter med sin mobil, en kopp kaffe vid en dator och jobbar med lärande utvärdering.
Svenska
Metoder
Utvärdering
17 maj, 2024

Lärande utvärderingar

Lärande utvärderingar på projekt kan se olika ut. Nedan beskrivs Lysios genomförande process i korta d...
SKrivbord ESF utvärdering
Svenska
Metoder
Utvärdering
15 maj, 2024

Vår process för ESF-utvärderingar

Vår process för ESF-utvärderingar i åtta steg.