utredning parkeringar

Parkeringsanalys - Utredning av parkeringsmöjligheter

BID Gamlestaden har haft som mål att förbättra transporter och rörlighet i området Gamlestaden i samband med nybyggnation, större befolkningsmängd och nya miljömässiga utmaningar. Som en del i projektet har det funnits behov av en utredning i form av en parkeringskartläggning, som tillsammans med andra åtgärder hjälpt till att sätta grund för hållbara lösningar för mobilitet, parkering och elektrifiering.

Kartläggning och inventering

För att kartlägga parkeringar och utreda vilka utvecklingsåtgärder som behövs i området kartlades stadsdelen och en inventering av samtliga platser gjordes via kartor, besök i området och tips. Under utredningen noterades beläggning och registeringsnummer frekvent, för att få en tydlig bild av situationen. Vi kunde se en hemvist för närmare 10 000 fordon som registrerades och kategoriserades.

Resultat och mål

Resultat från avslutad utredning används som underlag för att ta fram nya miljöer för människor som bor, arbetar och besöker Gamlestan. Med en kartläggning kan BID Gamlestaden bland annat se var parkeringar finns, hur de utnyttjas och hur de kan kopplas till andra transportmedel. Översikten ger möjlighet att hitta nya praktiska lösningar både kort och långsiktigt. Boende och besökare ska i framtiden kunna transportera sig på ett kostnadseffektivt och bra sätt i stadsdelen.

Genom följande länk kan du se grafik från undersökningen och hur resultaten bland annat redovisats. 

 

Projektledare: Erik Granberg

Linje

Kontakta Lysio