Kommunalt näringslivsklimat

Sveriges bästa näringslivskommun

Hur ser det kommunala näringslivsklimatet ut?

Sveriges bästa näringslivskommun!

Sveriges bästa näringslivskommun är en ranking framtagen av Enkätfabriken tillsammans med Lysio Research. Vi har jämfört, brutit ned och analyserat aktuella mätningar om näringsliv för att titta närmare på kommunalt företagsklimat i Sveriges kommuner och regioner.

Höganäs kommun är bäst på näringslivsfrågor 2022!

Stort grattis till Höganäs kommun som är vinnare av rankingen 2022.

Sveriges bästa näringslivskommun

Grunden till ranking

  • Svenskt Näringslivs mätning om företagsklimat
  • Sveriges kommuner och regioners servicemätning Insikt
  • Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning

Om Sveriges bästa näringslivskommun

Rankingen för Sveriges bästa näringslivskommun är framtagen genom en sammanställning av de tre största näringslivsmätningarna i Sverige. Vi har tittat på Svenskt Näringslivs företagsklimatmätning som mäter företagarnas syn på näringslivet i kommunen, Sveriges kommuner och regioner (SKRs) servicemätning Insikt som tittar på företagarnas nöjdhet med servicen i kommunen och slutligen SCBs medborgarundersökning för att även få in medborgarnas åsikt på näringslivet i sin kommun, inte bara företagarnas. På så sätt mäter vi helheten för Sveriges bästa näringslivskommun, där både företagarna och medborgarna får tycka till om sin kommun. 

Syftet med rankingen är att få möjlighet att jämföra nuläget i kommuner mot varandra, mäta förändringar över tid och belysa de områden och kommuner där det finns förbättringspotential.

Fördjupande resultat för din kommun

Vill du ha fördjupad kunskap, tolkning och konsultation för din kommun? Vi erbjuder kommunspecifika rapporter där vi föreläser och går igenom era resultat på detaljnivå. Kontakta oss gärna så kan vi prata mer om vad vi kan göra för din kommun!

 

  • Fördjupande resultatgenomgång och konsultation för bara din kommun
  • Presentation på plats eller online
  • Workshops
  • Prioriteringsområden för er kommun

 

Kontakta oss 

testsvbnk

Linje

Kontakta oss

Hitta hit

Trollebergsvägen 8,
222 29 Lund

046-460 28 78

kontakt@lysio.se