Lysio process

Förstudie

Förstudie

Ibland finns det ett behov av genomföra en förstudie, för att skaffa sig mer kunskap om förutsättningarna och möjligheterna, innan ett projekt startas upp.

Lysio Research hjälper er med att sammanställa information och besvara frågeställningar genom en förstudie, för att ge er möjligheten att påbörja ert projekt med bästa möjliga utgångspunkt. Våra konsulter har erfarenhet av flera informationsinhämtningsmetoder och skrivbordsstudier, där vi bistår er i att få den överblick och kunskap ni behöver inför projektstart. Tillsammans kartlägger vi förstudiens omfattning och definierar vilka frågeställningar som behöver besvaras.

Kontakta Lysios konsulter

Vad ingår i en förstudie?

Nulägesanalys

Kartläggning

Ekonomisk analys

Kravspecifikation

mark-fletcher-brown-nN5L5GXKFz8-unsplash
Metoder och analys

Därför bör man genomföra en förstudie

Förstudier ger tydliga underlag på vilka möjligheter som finns, vad som är riskfyllt och vägleder nästa steg.

  • Få en bättre bild vad nästa steg i er process är
  • Resultat som går att använda praktiskt
  • Tydliga rekommendationer
  • Välmotiverade beslut för fortsatt arbete
  • Flexibla redovisningsmetoder

Varför Lysio Research?

Hjälp i varje steg

Vi kan hjälpa dig i varje steg i processen, från research till färdiga slutsater.

Hög metodkunskap

Vi använder oss av forskningsbaserade metoder och har fördjupat kunskap i ett stort urval av metoder.

Åtgärdsförslag

Vi ger rekommendationer på åtgärder som hjälper er att stärka och utveckla funktioner.

Linje

Kundcase

utredning parkeringar
Medborgare & Samhälle
Utredning
BID Gamelstaden

2021

16 januari, 2022

Parkeringskartläggning

BID Gamlestaden har haft som mål att förbättra transporter och rörlighet i området Gamlestaden i samba...

Linje

Artikelbank

Inga inlägg hittades