Lysio Research

 Vi är ett analysföretag som även sätter ljus på statistik och data.

Lysio Research är den nya aktören på marknaden som utreder, utvärderar och analyserar samhällsrelaterade projekt. Det är Enkätfabrikens grundare, Daniel Sturesson och Erik Granberg, som länge sett ett behov av en verksamhet som utför fördjupade analyser och utredningar, med gedigen analys av statistik och annan data som grund. 

”Nu har det gått mer än tolv år sedan Enkätfabriken grundades med visionen att göra undersökningar som skapar samhällsutveckling. Sedan dess har Enkätfabriken etablerats som en av de ledande aktörerna när det gäller undersökningar åt offentlig sektor och 2021 ser ut att bli företagets starkaste tillväxtår hittills”, berättar Daniel Sturesson. 

Data kombinerat med samhällsfrågor 

”Vi vill fortsätta se Enkätfabriken växa men vi ser också ett behov av att bredda med ett nytt erbjudande. Vi upplever att den kunskap vi har arbetat upp när det gäller att analysera, skapa mening av och presentera data kan göra stor nytta även i uppdrag som inte bygger på enkätundersökningar. Vi tror att det finns både ett behov av och ett marknadsutrymme för en aktör som finns där siffror och samhälle möts och skapar mening och förståelse”, fortsätter Daniel. 

Med många års erfarenhet av statistik och analys kombinerat med inblick i en bredd av samhällsfrågor introducerar därför Daniel och Erik Lysio Research på marknaden, där de utför utredningar, utvärderingar, statistiska analyser och förstudier som ger tydliga slutsatser och rekommendationer baserat på en stadig kunskapsgrund. 

Lysio Research kommer att ha sitt säte i Lund. I företagsgruppen Enkätfabriken Ab ingår numera tre systerbolag: Enkätfabriken, Lysio Research och Trialy som förvärvades 2021. 

Grundare Lysio Research
Medborgaranalys

Daniel Sturesson

VD, grundare

Kontakt

Relaterade inlägg

scott-graham-5fNmWej4tAA-unsplash
Svenska
Metoder
Utvärdering
08 februari 2024

Genomförandeprocess vid förstudier

Lysios 5 steg vid arbete med förstudier När konsulter på Lysio arbetar med förstudier jobbar vi so...
Frågor till barn
Svenska
Barn och unga
Metoder
16 januari 2022

Frågor till små barn

Frågeunderlag och fokusgrupper för barn Hur ställer man frågor till små barn?  Ett av våra fokuso...
Analys och metoder
Svenska
Metoder
Utvärdering
17 december 2021

Fördjupat om Lysios analyser och metoder

Analys och metoder Med hjälp av statistisk- och metodologisk kompetens kan Lysio Researchs konsult...