Frågor till barn

Frågeunderlag och fokusgrupper för barn

Hur ställer man frågor till små barn? 

Ett av våra fokusområden på Lysio Research är att jobba med undersökning och utredning som berör barn och unga. Att ställa frågor till barn, speciellt yngre barn, har sina utmaningar eftersom att enkätfrågor lätt kan missförstås eller feltolkas. Alla frågor i en sådan här undersökning eller utredning behöver därför kvalitetssäkras, så att frågorna förstås som de är tänkta att förstås och vi kan få korrekta resultat. 

För att kvalitetssäkra så testar vi alltid frågor och svarsalternativ på en pilotgrupp i rätt ålder. Dessutom finns  en lång erfarenhet av att skräddarsy frågeunderlag till yngre barn, från 5 års ålder och uppåt, där vi har kunskap sedan tidigare om vad som fungerar bäst och vad som bör undvikas. Frågeunderlagen skapas alltid utifrån ett barnperspektiv, och testas i den aktuella målgruppen, innan en undersökning genomförs. Frågor som riskerar att missuppfattas skrivs sedan om, eller så läggs förklaringar in. 

I vissa projekt krävs fördjupande samtal istället för klassiska enkäter. I dessa fall rekommenderar vi att intervjua barn och ungdomar, eller att hålla i fokusgrupper. Självklart erbjuder vi detta när våra kunder är ute efter kvalitativa och fördjupade kunskaper eller insikter i olika frågor.

Vi berättar gärna mer om hur vi med undersökningar och utredningar som berör barn och unga.

 

Kontakta Lysio Research

Samhällsundersökning barn och unga

Cecilia Helander

Projektledare

Kontakt
Samtycke(Obligatoriskt)

Relaterade inlägg

Lysio Research
Nyheter
15 februari 2022

Nytt analysföretag på marknaden

Nytt analysföretag på marknaden. Pressmeddelande.Lysio Research är den nya aktören på marknaden so...
Analys och metoder
Metoder
Utvärdering
17 december 2021

Fördjupat om Lysios analyser och metoder

Analys och metoder Med hjälp av statistisk- och metodologisk kompetens kan Lysio Researchs konsult...